Privātuma politika

UAB “Patalynės rojus”
PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

PREAMBULA

1. Interneta veikala carreblanc.lv vadītājs ir UAB Patalynės rojus, juridiskas personas kods 302984857, juridiskā adrese P.Lukšio 59-3, LT-49412 Kauņa, Lietuva (turpmāk – Uzņēmums).

2. Uzņēmumam ir svarīga katra tiešsaistes veikala lietotāja uzticība Uzņēmumam, Sabiedrības pārvaldītajam tiešsaistes veikalam un tajā pārdotajām precēm. Šī uzticība, cita starpā, nav atdalāma no Lietotāja personas datu pareizas apstrādes un aizsardzības. Tāpēc šajā tiešsaistes veikala vietnes sadaļā atradīsit Sabiedrības Privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) noteikumus, kas reglamentē Sabiedrības saņemšanu, izmantošanu, apstrādi un citas personas rīcību personas datu apstrādē, kā arī kā arī lietotāja saistītās tiesības un pienākumus.

3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot tiešsaistes veikala vietni un tajā sniegtos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt Privātuma politikas noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt ievērot Interneta veikala Privātuma politikas noteikumus, Lietotājs nevar turpināt izmantot Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietni.

4. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem vienpusēji mainīt Konfidencialitātes politikas noteikumus, iepriekš par to paziņojot Interneta veikala vietnes lietotājiem. Visas izmaiņas Konfidencialitātes politikas noteikumos stājas spēkā no tās publicēšanas dienas Interneta veikala vietnē, tāpēc, pirms lietojat Tiešsaistes veikala sniegtās funkcijas, lūdzu, katru reizi izlasiet šīs Privātuma politikas noteikumus. Ja pēc iepazīšanās ar šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem jūs nolemjat turpināt izmantot tiešsaistes veikala piedāvātās funkcijas, jūs apstiprināt, ka piekrītat tām un piekrītat tām.

5. Lietotājs, kuram ir kādi jautājumi par Lietotāja personas datiem, var tieši sazināties ar Uzņēmuma direktoru pa e-pastu [email protected].

6. Sīkāka informācija par uzņēmumu un uzņēmuma kontaktinformācija ir atrodama interneta veikala vietnes sadaļās “KONTAKTI”, kā arī zemāk šajā dokumentā.

7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas darbības, kuras tiek veiktas ar Lietotāja personas datiem, tiek veiktas saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas pašreizējo tiesību aktu noteikumiem, galvenokārt Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Likumu par personu tiesisko aizsardzību Dati. Latvijas Republika.

PAMATKONCEPCIJAS

Vadītājs – uzņēmums, t.i. UAB Patalynes rojus, juridiskas personas kods 302984857, juridiskā adrese P.Lukšio 59-3, LT-49412 Kauņa, Lietuva, nosakot datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Interneta veikals – interneta veikals ir pieejams vietnē carreblanc.lv

Lietotājs – indivīds, kurš apmeklē tiešsaistes veikala vietni, un / vai indivīds, kurš meklē un / vai iegādājas preces, ko pārdod Uzņēmums un / vai saņem Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz personu, datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuru var noteikt tieši vai netieši.

Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai Datu pārzinis sniedz personas datus.

Interneta veikala konts ir konts, lai pieteiktos interneta veikala vietnē, kuru izveido lietotāja aktīvās darbības saskaņā ar tiešsaistes veikala vietnē norādīto darbību secību un kurā tiek ievadīti lietotāja personas dati un pasūtījums. vēsture tiek saglabāta.

Tiešais mārketings ir darbība, kurā tiek piedāvātas preces un pakalpojumi privātpersonām un / vai tiek lūgts viņu viedoklis par precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā pa pastu, tālruni vai kādā citā veidā.

Uzņēmuma partneris ir persona, kas piegādā uzņēmumam preces vai pakalpojumus, ar kuru var veikt kopīgas darbības vai projektus.

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS METODES

Uzņēmums saņem lietotāju personas datus trīs veidos:
– lietotājs sniedz informāciju par sevi;
– ar Lietotāju saistītos datus Lietotājs automātiski ģenerē, izmantojot tiešsaistes veikala vietni;
– Lietotāju dati tiek iegūti no trešām personām.
Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnes lietotājs patstāvīgi sniedz uzņēmumam informāciju šādos gadījumos:
– kad Lietotājs izveido tiešsaistes veikala kontu un veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā;
– Lietotāja saziņas laikā ar Uzņēmumu jebkurā formā.
Trešā personas datu iegūšanas metode ietver situāciju, kad Uzņēmums ar Lietotāja piekrišanu saņem informāciju par Lietotāju no trešām personām, piemēram, Facebook, Inc., Google, Inc. Uzņēmums no Facebook, Inc. saņem Lietotāja personas datus, piemēram, lietotāja attēla un sociālā tīkla Facebook.com konta (profila) nosaukumu, kā arī no Google, Inc. Uzņēmums saņem datus tikai par lietotāju attēliem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Uzņēmums apstrādā lietotāju personas datus šādiem mērķiem:
– e-komercijas uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnē izpildes nolūkā;
– konkursu, akciju, spēļu organizēšanai un rīkošanai;
– Pakalpojumu sniegšanas nolūkā;
– tiešā mārketinga vajadzībām;
– Novērtēt, uzlabot un nodrošināt profesionālo pakalpojumu kvalitāti, kā arī atrisināt iespējamos vai iespējamos strīdus ar Lietotājiem (tiek veikts audio ieraksts).
Uzņēmums neapstrādā

2. Lietotāja personas dati jebkādiem citiem mērķiem, kas nav savienojami ar iepriekš minētajiem mērķiem.

PĀRSTRĀDĀTI PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDES tiesiskais pamats

1. Uzņēmums savā darbībā apstrādā šādus lietotāju personas datus:
– Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: lietotāja personas dati, piemēram, vārds, personas kods, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, interneta protokola (IP) adrese, bankas konta numurs, iegādātais maksājuma veids Pasūtījumu vēstures preces, dzīvesvietas adrese. Šie Personas dati tiek apstrādāti elektroniskas komercdarbības nolūkos Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnē;
– pamatojoties uz lietotāja piekrišanu: lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, IP adrese, video, attēls. Šie personas dati tiek apstrādāti ar mērķi organizēt un rīkot konkursus, akcijas, spēles;
– Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darbavietas adrese, personiskas sūdzības. Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu pakalpojumus, kas publicēti Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnē;
– pamatojoties uz lietotāja piekrišanu: lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pilsēta, pirkuma kategorija, dati par pirkuma summu, attēla dati, konta nosaukums sociālajā tīklā facebook.com, dzīvesvietas adrese.
2. Uzņēmums atzīmē, ka tas nevāc, neapstrādā un neveic citas datu apstrādes darbības, kas saistītas ar lietotāja konfidenciālu (īpašu) personisko informāciju, piemēram, reliģiskos vai politiskos uzskatus, veselību utt.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANAS PROCEDŪRAS

1. Uzņēmums nodrošina, ievēro un ievēro Sabiedrības tiešsaistes veikala vietnes lietotāju tiesības:
– tiesības uz informāciju, t.i. plkst. tiesības saņemt informāciju par Sabiedrības veikto lietotāju personas datu apstrādi;
– tiesības saņemt informāciju par Uzņēmuma apstrādātiem Lietotāja personas datiem;
– tiesības labot Lietotāja personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
– tiesības tikt aizmirstam, ja Personas dati vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti, un / vai Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta

Personas datu apstrāde, un nav citu juridiskais pamats personas datu apstrādei un / vai nepiekrīt personas datu apstrādei, un personas datu apstrādei nav galvenā juridiskā iemesla un / vai ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi un / vai personas dati ir jāizdzēš saskaņā ar juridiskām saistībām saskaņā ar Eiropas Savienības vai uzņēmuma dalībvalsts tiesību aktiem, un / vai Lietotāja personas dati tika vākti informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kontekstā;

– tiesības ierobežot Lietotāja personas datu apstrādi, ja lietotājs apstrīd personas datu pareizību periodā, kurā uzņēmums var pārbaudīt personas datu pareizību un / vai personas datu apstrāde ir nelikumīga, un Lietotājs nepiekrīt Personas datu dzēšanai, un / vai Uzņēmumam vairs nav nepieciešams, lai Lietotājs apstrādātu Personas datus, taču tas ir nepieciešams, lai Lietotājs apstiprinātu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības, un / vai Lietotājs iebilda pret personas datu apstrāde, līdz tiek apstiprināts, ka dominē Sabiedrības likumīgie iemesli;
– tiesības iebilst pret Lietotāja personas datu apstrādi, t.i. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikt tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Lietotāja konkrēto gadījumu, apstrādājot ar Lietotāju saistītos

Personas datus, ja šāda apstrāde tiek veikta uzdevumam, kas veikts sabiedrības interesēs vai interesēs. valsts struktūras, funkcijas, tostarp Personas datu profilēšana un / vai apstrāde, kas vajadzīga Sabiedrības vai trešās personas likumīgajām interesēm, ja vien šādas Lietotāja intereses vai pamat tiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, nav prioritāras, it īpaši, ja lietotājs ir bērns, ieskaitot profilēšanu un / vai kad personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, kas saistīta ar tiešo mārketingu. Ar šo Sabiedrība paziņo, ka, ņemot vērā Lietotāja tiesību izmantošanu iebilst pret Personas datu apstrādi, Uzņēmums vairs neapstrādā Personas datus, ja vien Uzņēmums nepierāda, ka Personas dati tiek apstrādāti pārliecinošu juridisku iemeslu dēļ, kas pārsniedz personas iespējas. kompānija. intereses, tiesības un brīvības, aizstāvēt vai aizstāvēt juridiskas prasības.

– tiesības uz Personas datu pārnesamību, ti, Lietotājam ir tiesības saņemt ar viņu saistītos Personas datus, kurus viņš / viņa sniedza Sabiedrībai, kad Lietotāja personas datu apstrāde balstās uz piekrišanu un / vai līgumu , un šādi Lietotāja personas dati tiek apstrādāti, izmantojot personas datu automatizētu apstrādi. Ar šo Sabiedrība norāda, ka, izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Lietotājam ir tiesības, kad vien tas ir tehniski iespējams, pārsūtīt Personas datus tieši citam datu pārzinim, t.i., fiziskai vai juridiskai personai, kas nosaka apstrādes mērķus un līdzekļus.
– tiesības atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei, ja apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana.

2. Uzņēmums informē, ka attiecīgās darbības, ar kurām tiek īstenotas iepriekš minētās lietotāja tiesības, tiks veiktas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc jūsu pieteikuma datuma. Ņemiet vērā, ka, ja nepieciešams, 1 (viena) mēneša periodu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un skaita. Šajā gadījumā Uzņēmums informēs Lietotāju par šādu pagarinājumu 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, norādot kavēšanās iemeslus.

3. Uzņēmums atzīmē, ka, neskarot citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jebkuram Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, it īpaši ES dalībvalstī, kurā viņš dzīvo, strādā vai kur ir noticis iespējamais pārkāpums. ja persona uzskata, ka ar viņu saistīto Personas datu apstrāde notiek, pārkāpjot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus. Lietuvas Republikā šāda uzraudzības iestāde ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, juridiskas personas kods 188607912, adrese ul. A. Juozapavičus 6, LT-09310 Viļņa, Lietuva.

4. Ja Lietotājs vēlas, lai Sabiedrība izmanto iepriekš minētās tiesības, vai ja Lietotājam rodas jautājumi par viņa tiesību izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu.

KĀ ES VARU PIEPRASĪT SAVU PERSONAS DATU DZĒŠANU?

Jums jāsazinās ar mums, lai paziņotu, kādus personas datus vēlaties dzēst. Jūs varat iesniegt savu pieprasījumu uz [email protected],-, lai jūs varētu sīkāk izskaidrot savu sūdzību, iesniegt pierādījumus un paskaidrot, ko vēlaties darīt. Jums būs arī skaidri pierādījumi par jūsu rīcību, ja nolemsiet apstrīdēt mūsu atbildi.

Nav konkrētu vārdu, kas jums būtu jāizmanto, taču jums var būt noderīgi izmantot šo veidni, lai palīdzētu īstenot savas tiesības uz datu dzēšanu.

KAD MĒS VARAM ATTEIKTIES DZĒST JŪSU PERSONAS DATUS

Organizācija (šajā gadījumā UAB “Patalynės rojus”, www.carreblanc.lv) var atteikties dzēst jūsu datus šādos gadījumos:

Ja organizācijai ir juridisks pienākums saglabāt jūsu datus, piemēram, lai ievērotu finanšu vai citus noteikumus.
ja ir nepieciešams saglabāt jūsu datus, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
Ja ir piemērojams izņēmums, organizācija var pilnībā vai daļēji noraidīt jūsu pieprasījumu.

Organizācija var arī atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu, ja tas ir “acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs”, kā noteikts tiesību aktos.

Nav noteiktas definīcijas, kas ir “acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs” pieprasījums. Tas ir atkarīgs no jūsu pieprasījuma konkrētajiem apstākļiem. Piemēram, organizācija var uzskatīt, ka pieprasījums ir “acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs”, ja ir skaidrs, ka tas ir izteikts tikai tādēļ, lai sagādātu organizācijai neērtības un neērtības.

Šādos apstākļos organizācija var:

iekasēt saprātīgu maksu par pieprasījuma apstrādi; vai
atteikties apstrādāt pieprasījumu.
Jebkurā no šiem gadījumiem tai būs jums par to jāpaziņo un jāpamato savs lēmums.

Ja pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas tiks nolemts, ka mums nav nepieciešams dzēst jūsu datus, jūs joprojām saņemsiet atbildi uz savu pieprasījumu. Atbildē būs iekļauts paskaidrojums, kāpēc mēs uzskatām, ka mums nav pienākums dzēst jūsu datus, un jūs informēsim par jūsu tiesībām pārsūdzēt šo lēmumu.

CIK ILGĀ LAIKĀ DATI TIKS DZĒSTI?

Mums ir viens kalendārais mēnesis, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Noteiktos apstākļos mums var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai izskatītu jūsu pieprasījumu, un tas var prasīt vēl divus mēnešus. Ja joprojām būs nepieciešams ilgāks laiks, viena mēneša laikā jūs tiksiet informēts, ka mums ir nepieciešams ilgāks laiks, un tiks norādīts iemesls.

Jums var būt nepieciešams pierādīt savu identitāti. Tomēr mēs lūgsim jums sniegt tikai tik daudz informācijas, lai pārliecinātos, ka jūs esat īstā persona. Ja mums ir nepieciešams apstiprināt jūsu identitāti, viena mēneša termiņš, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, sākas no brīža, kad mēs saņemam šo papildu informāciju.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

1. Uzņēmuma apstrādāto Personas datu glabāšanas periodi, ņemot vērā Personas datu apstrādes mērķus, ir šādi:
– Lietotāja personas dati, kas tiek apstrādāti e-komercijas nolūkos Uzņēmuma tiešsaistes veikalā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no Lietotāja pēdējās izmantošanas datuma Uzņēmuma tiešsaistes veikalā;
– Lietotāja personas dati, kas apstrādāti konkursu, akciju, spēļu organizēšanai un rīkošanai, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no Lietotāja pēdējās dalības datuma Uzņēmuma rīkotajā konkursā, akcijā vai spēlē;
– Lietotāja personas dati, kas apstrādāti pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no pēdējās Uzņēmuma sniegto Pakalpojumu izmantošanas dienas;
– tiešā mārketinga nolūkos apstrādātie lietotāja personas dati tiek glabāti 5 (piecus) gadus no dienas, kad saņemta lietotāja piekrišana viņa personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos; lai atrisinātu strīdus ar klientiem, tie tiek glabāti 3 (trīs) gadus no attiecīgo Personas datu saņemšanas dienas.

2. Uzņēmums dara visu iespējamo un saprātīgu, lai aizsargātu Lietotāja personas datus iepriekš norādītajos periodos. Beidzoties Personas datu glabāšanas periodam, Uzņēmums iznīcina Lietotāja personas datus.

Grozs
Grozs joprojām ir tukšsAtpakaļ uz veikalu