Noteikumiem

Kā iepirkties.

 • Izvēlēto preci pievienojiet grozam.
 • Tikko kā būsiet pabeiguši savu preču izvēli un grozs būs gatavs, augšējā vietnes daļā nospiediet uz ikonas GROZS
 • Pasūtījumu lapā obligāti aizpildiet visus dotos laukums, kas paredzēti pircējam
 • Izvēlieties piegādes veidu
 • Pēr sevis atlasītām precēm, izvēlieties apmaksas veidu.
 • Pirms apstipriniet savu pasūtījumu, lūgums uzmanīgi izlasīt “ Iepirkšanās noteikumus ”
 • Apstipriniet pasūtījumu, nospiežot APMAKSĀT

 

Preču iegādes noteikumi Internet – veikalā carreblanc.lt

 

 1. Vispārīgs pārskats.
  • Šie pārdošanas noteikumi (tālāk ” Noteikumi”), pēc tam, kad tos ir apstiprinājis Pircējs, (pēc iepazīšanās ar Noteikumiem un atzīmējis ” Esmu izlasījis un pieņemu pirkuma noteikumus”), ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus. Preču pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegāde un atgriešana, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu Interneta veikalā carreblanc.lt
  • Pārdevējs patur tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Katru reizi, kad Pircējs vēlēsies ko iegādāties, būs jāapstiprina tas, kad ir iepazinies ar Noteikumiem.
  • Interneta veikals carreblanc.lt pārdod tikai saskaņā ar sadaļas ” Piegāde” noteikumiem.
  • Visas aktīvās fiziskās un juridiskās personas ir tiesīgas veikt pirkumus šai veikalā.
 1. Personu datu aizsardzība
 • lt ir tiesības apkopot Pircēja sniegtos personas datus vietnē carreblanc.lt un izpaust tos trešajām personām, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu pasūtījumu. Pircēja datus informācijas iegūšanai var izmantot tikai ar Pircēja piekrišanu ( izlasot Noteikumus un atķeksējot rūtiņā blakus “ Esmu izlasījis un piekrītu Noteikumiem un nosacījumiem”). Pircējam  ir tiesības jebkurā laikā aizliegt vākt un apstrādāt viņa personas datus, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu prasības, kas izriet no pirkuma līguma vai pasūtījuma izpildes.
 1. Par pirkuma – pārdošanas līguma stāšanos spēkā.
  • Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs atlasa preci pirkuma GROZĀ un veic apmaksu par to. Pārdevējs apņemas aizsargāt Interneta veikala carreblanc.lt pircēju datus no trešajām personām.
 1. Pircēju tiesības.
 • Pircējam ir tiesības iegādāties preci Interneta veikalā carreblanc.lt, pēc Noteikumos norādītās kārtības.
 • Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma līguma, kurš noslēgts ar Interneta veikalu carreblanc.lt, rakstiski par to paziņojot Pārdevējam ( uz e- pastu, norādot vēlamo preču atgriešanu, ne vēlāk kā 7 ( septiņas) darba dienas, no preču piegādes dienas.
 • Pircējs var izmantot viņam piešķirtās tiesības tikai tad, ja prece nav sabojāta un tās izskats nav būtiski mainījies un nav bijis lietošanā.
 1. Pircēja pienākumi
  • Pircējs saņem preci, šajos Noteikumos paredzētajā veidā, samaksājot norunāto summu.
  • Ja informācija, kas tika norādīta Pircēja reģistrācijas formā, ir mainījusies, tad nekavējoties ir jāveic atjauninājumi.
  • Iepērkoties Interneta veikalā carreblanc.lt Pircējs apņemas sekot Noteikumiem un ievērot Lietuvas Republikas likumdošanu.
  • Ja Pircējs atsakās saņemt Preci norādītajā laikā, bez attaisnojoša iemesla, tad pats Pircējs veiks apmaksu par atkārtotu Preces piegādi.
 2. Pārdevēja tiesības. 
  • Neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs var pārtraukt Inetneta veikala carreblanc.lt darbību, Pircēju par to nebrīdinot iepriekš .
  • Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam, ja Pircējs, izvēloties bezskaidras naudas apmaksas veidu, 5 (piecu) darba dienu laikā par precēm nav veicis apmaksu
  • lt ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, ja līgumā norādīto preču krājumi ir izsīkuši.
 1. Pārdevēja pienākumi.

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Interneta veikala carreblanc.lt sniegtos pakalpojumus, saskaņā ar aprakstiem un noteikumiem, kas izklāstīti  Internet- veikala Noteikumos.

7.2. Pārdevējs piegādā Pircēja pasūtītās preces uz norādīto adresi saskaņā ar šiem noteikumiem, kas ir aprakstīti esošajos Noteikumos.

7.3. Ja par izvēlētajām precēm tika veikta priekšapmaksa un  svarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces,  tad Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā.

7.4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz viņa personisko informāciju, kas norādīta Interneta veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot gadījumus, kas ir noteikti Lietuvas Republikas likumos.

 

 1. Preču cenas un apmaksas kārtība.

8.1. Preču cenas Interneta veikalā un pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN. carreblanc.lt patur tiesības mainīt preču cenas.

8.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu skaitās priekšapmaksa.  Pircējam pārskaitot naudu uz vienu no carreblanc.lt bankas kontiem. To parasti veic  pēc pasūtījuma noformēšanas (izdrukāšanas), dodoties uz tuvāko bankas filiāli vai vienkārši veicot apmaksu caur internetbankas sistēmu.

 

 1. Preču piegāde.

9.1.Preces aprakstā noteiktajā laikā, pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam.  Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos piegāde var kavēties nepāredzētu apstākļu dēļ.

9.2. Pircējs, pasūtot preces, piekrīt norādīt precīzu piegādes vietu.

9.3. Pircējs piekrīt pats pieņemt preces. Ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces tika piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citu Pircēja sniegto informāciju, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizajai personai.

9.4. Piegādes izmaksas un sīkāka informācija par preču piegādi atrodama Interneta veikala sadaļā “Piegāde”.

9.5. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma saskaņā ar šiem noteikumiem, viņš ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam. Šo izdevumu summa, kas rodas Pārdevējam, tiek atskaitīta no naudas, ko Pircējs samaksājis par precēm.

9.6. Ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt vienā partijā, carreblanc.lt ir tiesības preces piegādāt vairākās partijās.

9.7. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par piegādes laika pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai citu apstākļu dēļ, kas ir atkarīgi tikai no paša Pircēja.

 

 1. Preču kvalitāte un bojājumi/ defekti

10.1. Bojātu preču atgriešanas gadījumā atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

10.2. Visas preces, kuras tiek pārdotas interneta veikalā carreblanc.lt, ir pilnīgi jaunas (ja vien prece nav atzīmēta kā ar defektu, zaudējušu ārējo izskatu utt.) visas preces tiek uzglabātas īpaši izraudzītās noliktavās. Tomēr, ja transportēšanas laikā precei ir nelieli iepakojuma trūkumi, tad pašu preci nevar uzskatīt par bojātu.

10.3. Nekavējoties informējiet mūs par saņemtajām precēm, ja tām esat atklājuši  trūkumus vai defektus pa: E-pasts [email protected]

 

 1. Preču atgriešana un apmaiņa.

11.1.Nekavējoties informējiet Pārdevēju par preču atgriešanu rakstot uz  e-pastu. E-pasts ir: [email protected] ar PVN rēķina numuru un opciju “Atgrieztas preces” rindiņā ”vēstules tēma”… Vēstulē norādiet preces nosaukumu un īsu atgriešanas iemesla aprakstu. Kvalitatīvas preces ir jāatdod tieši tādā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas – oriģinālajā iepakojumā, neskartas, saglabājot  un nezaudējot ārējo izskatu.

11.2. Bojātu preču atgriešanas gadījumā , nosūtīšanas izmaksas sedz Pārdevējs. Kvalitatīvu preču atgriešanas gadījumā piegādes izmaksas apmaksā Pircējs. Pēc atgrieztās preces saņemšanas Pārdevējs par to jums paziņos ar atsevišķu vēstuli saskaņā ar ES valstu elektroniskās tirdzniecības likumu un atgriezīs norādīto summu Pircējam vai aizstās Preces ar citu.

 

Gadījumā, ja par Pircēja preču piegādi bija iekļauta transportēšanas maksa, tādā gadījumā piegādes izmaksas netiks atgrieztas.

11.3. Atgrieztajai precei jābūt oriģinālā, glītā iesaiņojumā, pircējs to nedrīkst sabojāt un pieļaut precei zaudēt sākotnējo izskatu (nesabojāts marķējums, neskarta iesaiņojuma aizsargplēve utt.) (Šis punkts neattiecas uz  to preču atgriešanu, kas ir ar defektu), tai jābūt tajā pašā komplektācijā, kadā tika saņemta no Pircēja, no tā brīža, kad tika veikts pirkuma apstiprinājums.

11.4.Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces atpakaļ, ja Pircējs neievēro šajā punktā noteikto atgriešanas kārtību.  

 1. Atbildība

12.1.Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu precizitāti. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus datus, Pārdevējs nenes atbildību par iespējamām sekām.  

12.2. Pircējs nes atbildību par darbībām, kas tiek veiktas caur šo interneta veikalu.

12.3.Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un viņa saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, pat ja viņam tika dota šāda iespēja.

 

 1. Informācijas apmaiņa

13.1.Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz e-pasta adresi, kas ir norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā.

13.2. Visus ziņojumus un jautājumus Pircējs sūta, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti Pārdevēja Interneta veikala sadaļā “Kontakti”.

 

 1. Kopsavilkums.

14.1. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, tiek regulētas ar Lietuvas Republikas likumiem.

14.2. Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo noteikumu piemērošanu, tiek atrisinātas sarunu ceļā. Domstarpību gadījumā, tās tiek atrisinātas tā, kā to paredz Lietuvas Republikas tiesību akti.

 

 

 

 

Grozs
Grozs joprojām ir tukšsAtpakaļ uz veikalu